Wat we doen

NieuweRonde helpt mensen die zijn uitgevallen voor hun eigen werk vanwege ziekte, een beperking, psychische problematiek of vanwege de gevolgen van letselschade op weg naar passend werk.NieuweRonde begeleidt tevens individuen en/of groepen mensen die vanwege reorganisaties of andere redenen afscheid gaan nemen van hun werkgever. In ieder traject worden de volgende fasen doorlopen:

  • Diagnose
  • Oriëntatie
  • Bemiddeling
  • Begeleiding
  • Nazorg

In elke fase kunnen verschillende producten of diensten worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de begeleidingsbehoefte van de werknemer.