Re-integratie bij letselschade

De re-integratie bij letselschade vertoont veel overeenkomsten met de activiteiten die worden ingezet bij een 2e spoor re-integratietraject. In het geval van letselschade zijn er echter meerdere partijen die betrokken zijn bij de cliënt waar het om gaat. Resultaat- en maatgericht werkend vanuit een gezamenlijke opdracht van twee partijen (verzekeraar en belangenbehartiger) wordt met de cliënt intensief gewerkt aan het bereiken van een zo optimaal mogelijk resultaat. Dit kan alleen maar bereikt worden als er sprake is van transparantie, optimale communicatie tussen partijen en niet in de laatste plaats een solide vertrouwensbasis.

NieuweRonde adviseert de betrokken partijen over sociale wet- en regelgeving, heeft een ruime kennis van de arbeidsmarkt en heeft toegang tot een groot netwerk van potentiële werkgevers.

Indien nodig kan NieuweRonde tevens de volgende activiteiten voor de opdrachtgever uitvoeren:

  • Het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid
  • Een would-be beoordeling geven (onderzoek naar de waarschijnlijke carrière indien er geen ongeval zou zijn geweest)
  • Het beoordelen van resterende arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.