Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor wordt ingezet als de zieke werknemer niet meer terug kan keren in zijn of haar functie vanwege de ziekte of beperking. Er is gekeken of er een andere passende functie binnen het bedrijf beschikbaar is. Als dit, vooralsnog, niet zo is, wordt re- integratie 2e spoor ingezet. Dit betekent dat er gezocht gaat worden naar een passende werkplek buiten de huidige werkgever.

Afhankelijk van het tijdstip waarop re- integratie 2e spoor start maar ook van de situatie waarin de werknemer zich bevindt, wordt er een traject ingezet van 6, 9 of 12 maanden. Tijdens het traject komen standaard de volgende fasen aan bod:

  • Diagnose en oriëntatie
  • Begeleiding en bemiddeling
  • Plaatsing en nazorg

Tijdens deze fasen kunnen diverse middelen ingezet worden om helderheid te verkrijgen over onder andere de wensen, mogelijkheden, voorkeuren en kwaliteiten van de werknemer. De werknemer wordt voorgedragen bij potentiële werkgevers. Dit gebeurt vaak middels een werkervaringplek. Deze werkervaringplek kan gezien worden als een soort stage. De werknemer kan ervaren wat het is om elders te werken. Belangrijke vragen worden beantwoord als: 'Sluit deze functie aan op mijn mogelijkheden?' 'Hoeveel uren per dag houd ik het werken vol?' 'Heb ik een hulpmiddel of scholing nodig om deze functie te kunnen vervullen?' De intensiviteit van de begeleiding tijdens het traject is afhankelijk van de werknemer. Indien nodig wordt een werknemer aan de hand genomen om zo belangrijke stappen te kunnen zetten. In het 2e spoor re- integratietraject wordt de werknemer standaard van een individuele sollicitatie- instructie voorzien.

In ieder traject is er ruimte en aandacht voor de gemoedstoestand van de werknemer. Een werknemer heeft niet alleen zijn gezondheid (deels) verloren maar verliest mogelijk ook zijn baan, zijn werkgever/collega's en raakt een stukje inkomsten kwijt. Een werknemer kan hierdoor in een rouwproces raken. De thuissituatie van de werknemer kan daarnaast ook helemaal ontregeld zijn omdat de werknemer ineens hele dagen thuis is. Om de weg naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de werknemer zijn tijd en energie kan richten op wederom actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Aandacht voor de gemoedstoestand van de werknemer is daarom essentieel!