Outplacement

Er is sprake van outplacement als werkgever en werknemer besluiten om uit elkaar te gaan. NieuweRonde begeleidt en ondersteunt de werknemer die zijn of haar loopbaan elders gaat voortzetten. Het doel van outplacement is het vinden van een nieuwe, passende werkkring.

In een outplacementtraject komen de volgende onderdelen aan bod:

Afscheid: De werksituatie zoals het was, is niet meer. De werknemer neemt afscheid van de werkgever, de functie, de collegae en uiteindelijk het arbeidscontract. Belangrijk is het accepteren van de situatie. Het gevoel van verlies ombuigen naar een toekomstgerichte en actieve houding.

Loopbaanoriëntatie: Het in kaart brengen van eigen mogelijkheden, wensen, achtergrond en competenties. Het doel van dit onderdeel is duidelijkheid verkrijgen over de toekomstige werkkring ten aanzien van functie, sector en omgeving.

Om zoveel mogelijk informatie te krijgen, kan er gebruik worden gemaakt van een aantal hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld:

  • HZO (beroepskeuzetest)
  • Persoonlijke voorkeurenlijst
  • Basisvaardighedentest
  • Sterkte-/zwakte-analyse (kernkwadranten)
  • Succesvolle ervaringen
  • Carriëre-ankers

Arbeidsmarktbenadering: Het actief benaderen van de arbeidsmarkt door oriënterende activiteiten als netwerkgesprekken, door sollicitatieactiviteiten en gerichte aquisitie door de werkadviseur.

Begeleiding/nazorg: Bij het vinden van de nieuwe baan kan de werknemer begeleid worden om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.