Arbeidsdeskundig onderzoek of advies

Het arbeidskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende belangrijke vragen:

  • Kan de medewerker het eigen werk weer aan? Hoe is dit te bereiken? Wat zijn de verwachtingen?
  • Als het eigen werk niet meer mogelijk is, zijn er dan binnen de organisatie andere werkzaamheden die passend zijn? Zijn er herplaatsingmogelijkheden en hoe kan dit worden gerealiseerd?
  • Indien er intern geen mogelijkheden meer zijn welke mogelijkheden zijn er dan extern? Wat moet er gebeuren om externe plaatsing te realiseren?

Arbeidsdeskundig onderzoek kan duidelijkheid verschaffen in de volgende situaties:

  • Als niet duidelijk is of de zieke medewerker in de toekomst het werk weer kan verrichten;
  • Als niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van de medewerker zijn na of tijdens de ziekteperiode;
  • Als de re-integratie stagneert of moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is;
  • als het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Het onderzoek is er op gericht de werknemer en werkgever verder te helpen. De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventuele re-integratie en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

NieuweRonde kan voor u regelen dat een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvindt. NieuweRonde werkt samen met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen.